Müügitingimused

1. Üldised müügitingimused

1.1 Müügitingimused kehtivad dagosun.ee ja reisivolur.ee lehelt ostja (edaspidi Tarbija) ning ettevõtja OÜ Dagösun (edaspidi Müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerib Tarbija ja Müüja vahelisi suhteid võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised asjasse puutuvad õigusaktid.

1.3 Müüjal on õigus teha käesolevates müügitingimustes muudatusi, lisades muudetud osale vastava märke.

2. Hinnainfo

2.1 Kõik veebilehel toodud hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

2.2 Ostetud tooted edastatakse vastavalt poolte kokkuleppele. Tavapostiga saatmine on tasuta.

2.3 Teenuste hind kujuneb vastavalt Ostja ja Müüja vahelisele kokkuleppele.

3. Toote ostmine

3.1 Soovitud toote ostmiseks võtke ühendust kodulehe kontaktivormi kaudu, kirjutades e-kirja info@reisivolur.ee või Facebooki lehe Minu Rada kaudu.

3.2 Müüja võtab Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et esitada arve ning leppida kokku, kuidas toimub Toote kohale toimetamine.

3.3 Tellimuse täitmine toimub peale toote eest tasumist, kohale toimetamise viisi osas kokkuleppimist ning Tellimuse täitmiseks vajalike andmete esitamist Tarbija poolt.

4. Teenuste ostmine

4.1 Soovitud teenuse tellimiseks võtke ühendust kodulehe kontaktivormi kaudu, kirjutades e-kirja info@reisivolur.ee või Facebooki lehe Reisivõlur kaudu.

4.2 Müüja võtab Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et leppida kokku soovitud teenustes ning nende maksumuses.

4.3 Teenuse osutamine toimub vastavalt Ostja poolt antud teabele.

4.4 Reisimisega seotud teenuse sisuks on Müüja poolt Ostja soovitud teabe otsimine vastavalt Ostja poolt määratud kriteeriumitele (aeg, hind jne) ning Ostja nõustamine Müüja parimate teadmiste ulatuses.

4.5 Müüja edastab Ostjale teabe esimesel võimalusel.

4.6 Reisimisega seotud teenus ei sisalda Müüja poolt Ostjale asjade või teenuste ostmist, vaid ostmiseks vajaliku info edastamist.

5. Pretensioonid

5.1 Tarbijal on õigus pöörduda pretensioonide lahendamiseks Müüja poole (kontaktinfo leiad siit).

5.2 Pretensioonid lahendatakse poolte kokkuleppel. Lahendamata jäänud pretensioonide puhul on Tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole.